Hønse-Lovisas hus

Ved fossen på Sagene ligger Hønse-Lovisas hus. Det er en del av Arbeidermuseet og driftes av Anne på landet.

Huset og området har en stolt historie vi gjerne er med å formidle. Inne ved grua og svartovnen er det 20-30 sitteplasser og ute langs elva er det over 50.

IMG_7289.JPG
IMG_7110 2.JPG
IMG_7019.JPG
IMG_7342.JPG